Aktualności

KONFERENCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ponad 100 przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego odpowiedziało na zaproszenie posła Jarosława Górczyńskiego do udziału w konferencji “Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski i Regionu Świętokrzyskiego – doświadczenia 2007 – 2013 , a nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020″. W konferencji wzięli udział m.in.: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas,  Z-ca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marek Szczepanik oraz Prezes CELSY Pere Petit. Poseł Jarosław Górczyński zwracając się do przedsiębiorców podziękował za ich udział w drugim już takim przedsięwzięciu. ” To niezwykle ważne, że jesteście tu Państwo dzisiaj – mówił Jarosław Górczyński. – Świadczy to o tym, że bliski jest Wam rozwój regionu i naszego miasta. Nie ma wątpliwości, że wiedza o funduszach unijnych pozwoli na rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie daje możliwość powstania miejsc pracy.” O rozwoju regionu mówił marszałek województwa, a perspektywy pozyskania środków unijnych wskazał przedstawiciel PARP-u. Poseł Jarosław Górczyński zaznaczył, że tego typu spotkania dla przedsiębiorców będzie organizował cyklicznie.