Aktualności

ROCZNICA „CUDU NAD WISŁĄ”

W Ostrowcu Św. odbyły się obchody Dnia Wojska Polskiego oraz 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uroczystości  rozpoczęła msza święta w kolegiacie p.w. św. Michała Archanioła. Następnie delegacje i mieszkańcy miasta przeszli na cmentarz przy ul. Denkowskiej pod obelisk upamiętniający  uczniów gimnazjum im. J. Chreptowicza, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W imieniu posła na Sejm RP Jarosława Górczyńskiego wieniec złożyła asystentka Agnieszka Rogalińska.