Aktualności

REMONT ULICY TRAUGUTTA DOBIEGA KOŃCA

Poseł Jarosław Górczyński i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas wizytowali remontowany odcinek drogi 751 w Ostrowcu Św. Przez wiele lat nawierzchnia ulicy Traugutta znajdowała się  w fatalnym stanie technicznym. Dziury, koleiny, ubytki w nawierzchni odchodzą do przeszłości. Obecnie już widać postęp prac. Kierowcy będą czuli się bezpieczniej. Zakres robót  obejmuje położenie nowej nawierzchni drogi wraz z zatokami i skrzyżowaniami. Wykonany zostanie remont nawierzchni chodników, kanalizacji deszczowej z wymianą wpustów i studni na nowe oraz remont oświetlenia ulicznego. Wjazd do Ostrowca od strony Kielc na pewno nabierze nowego oblicza.