Aktualności

O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH NA KONFERENCJI PRASOWEJ

Poseł Jarosław Górczyński zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową.  Parlamentarzysta poinformował, że na wniosek PSL został zdjęty z ostatniego porządku obrad Sejmu projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  Zdaniem posła nie do przyjęcia jest propozycja o automatycznym przekształcaniu spółdzielni mieszkaniowej we wspólnotę, gdyż nie można zmuszać spółdzielców do zarządzania ich zasobami według ustawy o własności lokali. Odpowiadając na pytania dziennikarzy Jarosław Górczyński stwierdził, iż próba podziału spółdzielni stwarza niebezpieczeństwo, że nie będzie możliwe wspomaganie finansowe jednej nieruchomości przez inną. „Przedstawiona w obecnej formie ustawa stwarza też zagrożenie dla funkcjonowania osiedlowych domów, sieci ciepłowniczych, wodociągowych oraz dróg osiedlowych „ – przekonywał poseł. Dlatego PSL przedstawi własny projekt, ale nie wyklucza też  poparcia projektu innego ugrupowania, jeżeli będzie służył rozwojowi spółdzielczości mieszkaniowej.