Aktualności

POSEŁ J. GÓRCZYŃSKI W RADZIE EUROPY

Polska delegacja wzięła udział w 2. części sesji 2012 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W posiedzeniu uczestniczył poseł Jarosław Górczyński.

Podczas 2. części sesji Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zajmowało się m.in.: sprawozdaniem dotyczącym wyników obserwacji wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej, które odbyły 4 marca 2012 r., ochroną wolności wypowiedzi i informacji w internecie i mediach internetowych oraz  sprawą zaginięcia co najmniej 1 500 osób na Morzu Śródziemnym w 2011 r.  W porządku obrad Zgromadzenia znalazły się również debata dotycząca problemu równości kobiet, jako warunku powodzenia arabskiej wiosny ludów, promocja  aktywnego obywatelstwa w Europie oraz promocja dobrego zarządzania i etyki w sporcie.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest organem doradczym, jednym z głównych organów statutowych Rady Europy. ZPRE składa się z delegatów parlamentów narodowych poszczególnych państw członkowskich Rady i zbiera się co kwartał każdego roku w Strasburgu. Zgromadzenie może debatować i uchwalać zalecenia w sprawach dotyczących ważnych zagadnień pojawiających się we współczesnym świecie. Do jego kompetencji należy również wybieranie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.