Aktualności

15 POSIEDZENIE SEJMU

W dniach 23 ,24 i 25 maja 2012 r. poseł Jarosław Górczyński bierze udział w 15. posiedzeniu Sejmu RP. Poseł złożył interpelację w sprawie zasad i sposobu prowadzenia kontroli stanu sanitarnego i technicznego w ponadgimnazjalnych szkołach i placówkach oświatowych. Porządek posiedzenia na stronie www.sejm.gov.pl