Aktualności

DYSKUTOWALI O ENERGETYCE

Poseł Jarosław Górczyński spotkał się z prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych “OPERATOR” Henrykiem Majchrzakiem. Rozmowa dotyczyła obecnej sytuacji w energetyce, nowych inwestycji prowadzonych przez Krajowy System Sieci Elektroenergetyczny, a w szczególności problemów związanych z budową nowych linii przesyłowych, pozwoleń na budowę i odszkodowań dla właścicieli gruntów.W trakcie spotkania wskazywano również propozycje nowych uregulowań prawnych umożliwiających tworzenie tzw. “korytarzy”. PSE “OPERATOR” dysponuje obecnie najnowocześniejszym w Europie obiektem krajowej dyspozycji mocy.