Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych

Poseł Jarosław Górczyński spotkał się z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych w Ostrowcu Św. O problemach spółdzielni i spółdzielców parlamentarzysta dyskutował z Zarządami Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” i Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Zgodnie przyznano, że jednym z największych problemów w spółdzielniach jest kwestia zadłużeń lokatorów i brak mieszkań socjalnych.

Należy nadmienić, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Jest to niezwykła okazja dla ruchu spółdzielczego, aby podnieść świadomość opinii publicznej na temat spółdzielczej formy gospodarowania. Podstawowymi celami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości są wzmocnienie świadomości społecznej na temat spółdzielni i ich wkładu w rozwój społeczno – gospodarczy oraz promowanie rozwoju tej formy przedsiębiorczości. W szczególności istotne jest podkreślenie wpływu spółdzielni na redukcję biedy, tworzenie miejsc pracy czy też włączenie społeczne. ONZ zachęca rządy poszczególnych krajów do ustanowienia odpowiednich polityk, przyjęcia określonych rozwiązań prawnych i regulacji, które przyczynią się do tworzenia, rozwoju i stabilności spółdzielczości.