Aktualności

SPOTKANIE Z DZIAŁKOWCAMI

Ośmioosobowa delegacja przedstawicieli  Polskiego Związku Działkowców z Kielc i Ostrowca spotkała się z posłem  Jarosławem Górczyńskim. Działkowcy wyrazili swoje zaniepokojenie w kwestii ograniczenia działalności ogródków działkowych, co  w konsekwencji  może doprowadzić do ich degradacji. Jak podkreślano, dzisiejsze ogrody działkowe to przede wszystkim zielone i zadbane  miejsca, które pięknie wpisują się w krajobraz miast. Miłośnicy przyrody zauważyli, że nieprzyjazne Polskiemu Związkowi Działkowców podmioty  czynią wszystko, aby zniszczyć prawie milionową organizację działkowców. Zaniepokojenie dotyczy treści wniosku I-Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej o niezgodność artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005r. z Konstytucją RP. Przeciwko ustawie w takim kształcie, która przede wszystkim zakłada likwidację PZD,  protestują  działkowcy. Zaznaczano, że wygląd dzisiejszych ogrodów jest efektem pracy kilku pokoleń rodzin działkowych. Poseł Jarosław Górczyński zadeklarował wsparcie dla działkowców stwierdzając, że rodzinne ogrody działkowe to dobro społeczne. Uprawiając je działkowcy przyczyniają się do poszerzenia oferty wypoczynku, upiększają tereny, zabezpieczają ciekawy sposób aktywności poprzez pracę na działce. Dla wielu działkowiczów jest to miejsce rekreacji dla całych rodzin. Parlamentarzysta w pełni popiera ich działania.