Aktualności

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 5 (2 dzień, 12-01-2012)

11 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. (druki nr 73 i 126).

Poseł Jarosław Górczyński:
Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.

Głównym celem omawianej umowy, zgodnie z celami wyznaczonymi w komunikacie Komisji Europejskiej z 2006 r., jest tworzenie nowych możliwości dla wzrostu gospodarczego przez dalsze otwieranie rynków na handel i inwestycje. Jednym z zaproponowanych działań prowadzonych w ramach unijnej polityki handlowej jest negocjowanie przez Unię Europejską kompleksowych umów o wolnym handlu z wybranymi krajami trzecimi, co jest zgodne z założeniami polskiej polityki zagranicznej i wpisuje się w cel, jakim jest aktywizacja naszej polityki gospodarczej w poszczególnych regionach świata.

Republika Korei staje się coraz aktywniejszym graczem na arenie handlu międzynarodowego. Równolegle z rosnącymi obrotami handlowymi i inwestycjami zacieśniają się relacje gospodarczo-handlowe Unii Europejskiej, w tym Polski, z Republiką Korei. Pogłębia się również dialog polityczny pomiędzy Unią Europejską i Republiką Korei. Dlatego też umowa była negocjowana równolegle z nową umową ramową między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony. Zaktualizowana umowa ramowa oraz umowa będą stanowić pełną, wszechstronnie zmodernizowaną podstawę stosunków polityczno-gospodarczych między Unią Europejską a Republiką Korei.

Naszym zdaniem ratyfikacja umowy pozwoli na dodatkowe pogłębienie relacji handlowo-gospodarczej między Unia Europejską a Republiką Korei, przyczyni się również do zwiększenia obrotów handlowych i inwestycji oraz eksportu polskich produktów na rynek koreański.

Mając to na uwadze, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. Dziękuję za uwagę.