Konferencja prasowa posła – 18 stycznia 2012 r.

Konferencja prasowa posła – 18 stycznia 2012 r.

18 stycznia 2012 roku Jarosław Górczyński zorganizował konferencję prasową – pierwszą w nowej siedzibie biura poselskiego. Uczestniczyli w niej dziennikarze lokalnych i regionalnych mediów. Poseł Jarosław Górczyński zadeklarował, że będzie lobbował na rzecz dokończenia obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Mowa tu o kolejnym V etapie jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w mieście – ulicy Zagłoby. Zdaniem posła […]

Czytaj więcej...

Delegacja Parlamentu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Delegacja Parlamentu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Poseł Jarosław Górczyński został członkiem delegacji Parlamentu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zasiada w Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy – jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zasiada w nim 636 członków – 318 przedstawicieli parlamentów krajowych i 318 zastępców. Złożone jest z przedstawicieli parlamentów krajowych a ich […]

Czytaj więcej...

Poseł Jarosław Górczyński wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

Poseł Jarosław Górczyński wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

Poseł Jarosław Górczyński będzie opiniował sejmowe ustawy dotyczące zmian w prawie energetycznym, w tym parlamentarnym zespole będzie piastował funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds Energetyki. Skład zarządu: Czerwiński Andrzej /PO/ – przewodniczący Górczyński Jarosław /PSL/ – wiceprzewodniczący Iwan Stanisław Antoni /PO/ – wiceprzewodniczący (senator) Jaworski Andrzej /PiS/ – wiceprzewodniczący Nykiel Mirosława /PO/ – wiceprzewodnicząca Tobiszowski Grzegorz […]

Czytaj więcej...

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 5 (2 dzień, 12-01-2012) 11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. […]

Czytaj więcej...

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 3 (2 dzień, 15-12-2011) 7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Jarosław Górczyński: Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Niełatwo jest rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej, kiedy za punkt wyjścia bierzemy kryzys. Im więcej czasu europejscy przywódcy będą poświęcać […]

Czytaj więcej...

Sekretarz Sejmu

Sekretarz Sejmu

Klub Parlamentarny PSL desygnował posła Jarosława Górczyńskiego na sekretarza Sejmu VII kadencji. Sekretarz Sejmu zajmuje miejsce przy Marszałku Sejmu, jego funkcja jest typowo historyczna, sprowadza się głównie do kontrolowania kolejności wystąpień posłów.  

Czytaj więcej...

Jarosław Górczyński w Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej

Jarosław Górczyński w Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej

W dniu 19 listopada 2011 roku została powołana Sejmowa Komisja ds Unii Europejskiej, której członkiem został poseł Jarosław Górczyński. Komisji przewodniczą: Pomaska Agnieszka /PO/ przewodniczący Fotyga Anna /PiS/ zastępca przewodniczącego Gałażewski Andrzej /PO/ zastępca przewodniczącego Olechowska Alicja /PO/ zastępca przewodniczącego Sztorc Andrzej /PSL/ zastępca przewodniczącego Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej […]

Czytaj więcej...

Jarosław Górczyński członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych

Jarosław Górczyński członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych

W dniu 17 listopada 2011 roku została powołana Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, której członkiem został poseł Jarosław Górczyński. Komisji przewodniczą: Schetyna Grzegorz /PO/ przewodniczący Iwiński Tadeusz /SLD/ zastępca przewodniczącego Tyszkiewicz Robert /PO/ zastępca przewodniczącego Waszczykowski Witold /PiS/ zastępca przewodniczącego Do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki zagranicznej państwa.

Czytaj więcej...

Jarosław Górczyński członkiem Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Jarosław Górczyński członkiem Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Skład Klubu Parlamentarnego PSL Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego VII kadencji 1. Borawski Edmund 2. Borkowski Krzysztof 3. Bury Jan – Przewodniczący Klubu 4. Gos Marek 5. Górczyński Jarosław 6. Grzeszczak Eugeniusz – Wicemarszałek Sejmu RP 7. Kalemba Stanisław 8. Kasprzak Mieczysław 9. Kłopotek Eugeniusz 10. Łopata Jan – Wiceprzewodniczący Klubu 11. Łuczak Mieczysław – Wiceprzewodniczący […]

Czytaj więcej...