Aktualności

Budowa nowej drogi do “trzeciej bramy” huty.

Trwają prace związane z budową dwóch publicznych dróg gminnych w rejonie ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy ps. „Szary” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to istotne zadanie nie tylko ze względu na poprawę transportu w rejonie „Celsy Huty Ostrowiec” (utworzenie nowej drogi na tzw. „trzecią bramę”), ale także z punktu widzenia otwarcia nowych terenów inwestycyjnych. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Dzięki tej realizacji otworzą się nowe możliwości. Wraz z wybudowaniem nowych nitek drogowych odblokowane zostaną dla przedsiębiorców trzy atrakcyjne działki w tej okolicy należące do samorządu miejskiego. Przedsiębiorcy wykazują spore zainteresowanie tym rejonem. To już druga taka inwestycja po Kompleksie Obszarów Inwestycyjnych przy ul. Bałtowskiej, który również został pozytywnie odebrany przez przedsiębiorców inwestujących w naszym mieście. Reakcje inwestorów pokazują, że ich zainteresowanie Ostrowcem Świętokrzyskim jest duże i widzą w nim szansę na rozwój swoich firm.

Zadanie budowy dwóch publicznych dróg gminnych w rejonie ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy ps. „Szary” wraz z infrastrukturą towarzyszącą polega na wykonaniu drogi publicznej o łącznej długości ponad 1,9 km w dwóch odcinkach. Pierwszy o długości ponad 0,9 km połączy ulicę Jana Samsonowicza z ulicą Antoniego Hedy ps. Szary”. Następną połowę stanowić będą gminne drogi publiczne o długości ponad 0,9 km otaczające tereny inwestycyjne. W skład tego układu wchodzić będzie również skrzyżowanie i odnoga w kierunku południowym od ul. Jana Samsonowicza. Na omawianym terenie urząd miejski posiada trzy działki o powierzchni: 4,5 ha; 3,9ha oraz 1,3 ha.