Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystą Mszą Świętą w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła rozpoczęto obchody Narodowego Święta Niepodległości. Po zakończeniu ceremonii uczestnicy w towarzystwie orkiestry dętej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim korowodem udali się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uroczystość w Parku Miejskim uświetnił występ pieśni patriotycznych duetu Aleksandra Mrozińska – Jakub Nowakowski oraz Mai Wójcickiej i Liliany Czarneckiej.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński w swym okolicznościowym przemówieniu do zebranych odniósł się do istoty nowoczesnego patriotyzmu.

Po wielkich wydarzeniach i postaciach naszej historii zostały już tylko pomniki oraz nasza pamięć. Jak co roku spotykamy się tutaj pod monumentem przypominającym czyn patriotyczny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Co roku w jego cieniu dokonujemy rachunku sumienia. Zadajemy sobie pytania – Czym jest miłość do ojczyzny? Jak tę miłość mogę pielęgnować? W takich chwilach pamiętajmy o naszych przodkach, którzy w tamtym okresie odbudowywali naszą państwowość. Pamiętajmy, że tylko ciężką pracą oraz trafnymi decyzjami możemy kontynuować ich patriotyczną myśl. Tylko ciężką pracą jesteśmy w stanie zabezpieczyć byt dla obecnych i przyszłych pokoleń. Tym właśnie jest patriotyzm – rzetelnymi i realnymi działaniami ku rozwojowi państwa. Potrzebna jest do tego zgoda, której przykład dziś świętujemy. 104 lata temu naród rozdarty między odmienne losy i realia trzech zaborów połączył się we wspólnym celu stworzenia niepodległej ojczyzny.

Prezydent przekazał również ostrowczanom podziękowania od Mera Białej Cerkwii Gennadija Dikijego za pomoc i dary przekazane Ukrainie.

Pod pomnikiem Marszałka zapłonął ogień niepodległości przywieziony z Kostiuchnówki – miejsca krwawej bitwy Legionów Polskich w I wojnie światowej. Delegacje złożone z parlamentarzystów, samorządowców, organizacji społecznych, partii politycznych, szkół oraz obywateli Ukrainy złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.