Aktualności

Dobry rok dla NGO

W Ostrowcu Świętokrzyskim działa ponad 200 organizacji pozarządowych. Co roku otrzymują one znaczne środki finansowe z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizacje zadań zleconych przez gminę   i na projekty wyłonione w drodze konkursów. Okazją do podziękowań za efektywną pracę oraz możliwość porozmawiania o roli i znaczeniu organizacji pozarządowych w naszym mieście było coroczne spotkanie z prezydentem Jarosławem Górczyńskim, które odbyło się w Ostrowieckim Browarze Kultury. Po pandemicznym roku 2020 w roku, kolejne lata przyniosły duże ożywienie              w działalności NGO. Niewątpliwy wpływ na to miała decyzja prezydenta Jarosława Górczyńskiego          o zwiększeniu środków zarówno w 2021 roku, jak   i 2022 roku.

W roku 2022, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na działalność pożytku publicznego przeznaczyła kwotę 2 575 400,00 zł. Zawarto 54 umowy
z organizacjami pozarządowymi oraz z klubami sportowymi, zaś na podstawie art.19a, tzw. „Małe granty”, zawarto 12 umów.

„Chcę utrzymać finansowanie organizacji pozarządowych na dotychczasowym poziomie i nie będzie tutaj oszczędności. Zaproponowany budżet na 2023 roku  w wysokości 2 433 500 zł – to propozycja wyjściowa i nie jest wykluczona korekta,   ale na plus – mówił na spotkaniu prezydent Jarosław Górczyński”.

Wysokości środków finansowych wydatkowanych na działalność pożytku publicznego w ostatnich latach, w tym tak trudnych czasach po pandemicznych wynosiła:

 • w 2020 roku przekazano kwotę 2 433 500,91 zł – 40 umowy, w tym 23 umowy z zakresu pożytku publicznego, 17 umów z zakresu rozwoju sportu na kwotę 1 014 500,00 zł.
 • w 2021 roku przekazano kwotę 2 602 768,16 zł –  43 umów, w tym 25 umowy z zakresu pożytku publicznego, 18 umów z zakresu rozwoju sportu na kwotę 1 014 500,00 zł.

Środki finansowe, w bieżącym roku, zostały przeznaczone na zadania z zakresu:

– ochrony i promocji zdrowia – 80 000,00 zł,

– pomocy społecznej – 847 000,00 zł,

– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 90 000,00 zł,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 54 000,00 zł,

– rozwoju sportu – 1 014 500,00 zł,

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (prowadzenie świetlic środowiskowych i „Małe granty”) – 489 900,00 zł.

Spotkania z prezydentem odbywają się cyklicznie już od siedmiu lat. Podczas dyskusji zgłaszane są liczne sugestie i postulaty, których efektem jest coraz lepsza współpraca gminy ze stowarzyszeniami i fundacjami.

„Każdy z obszarów działalności NGO jest ważny. Gmina dokłada starań, aby każdy obszar życia mieszkańców był zabezpieczony, ponieważ przynoszą one wiele korzyści mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego – podkreślił po spotkaniu prezydent Jarosław Górczyński”.

W 2022 roku udało się zrealizować dużo zadań publicznych wzbogacających życie społeczne, przyczyniających się do poprawy egzystencji mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury, wspierania i upowszechniania sportu. Zadania te zostały określone do realizacji w Programie współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 przyjętym uchwałą Nr LIII/111/2021  Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r.

W trosce o zdrowie Ostrowczan, w tym roku przeznaczono środki finansowe m.in. na:

 • badanie USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy wraz z konsultacją lekarską,
 • badanie z krwi, mające na celu zdiagnozowanie wczesnych objawów osteoporozy,
 • badanie kobiet w ramach akcji „Białych sobót”,
 • akcje „Białych sobót” w ramach wykrywania cukrzycy i chorób tarczycy,
 • badanie dopplera w kierunku wykrycia zmian miażdżycowych,
 • rehabilitację,
 • popularyzowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • nieodpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne z zakresu rehabilitacji urologicznej,
 • wykłady z dziedziny genetyki i jej wpływu na choroby nowotworowe,
 • prześwietlenie rentgenowskie płuc,
 • przeprowadzenie otwartych akcji poboru krwi,
 • organizacja wakacyjnego konkursu „Dar krwi- darem serca”
 • organizacja Wieloboju Sportowego dla młodych krwiodawców,
 • prelekcje promujące ideę honorowego krwiodawstwa, na terenie ostrowieckich placówek oświatowych,
 • zapewnienie specjalistycznych ćwiczeń dla kobiet w ciąży i aktywnych mam.

W 2023 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przeznaczy środki na ochronę i promocja zdrowia, pomoc społeczną, przeciwdziałanie patologią społecznym, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój sportu. Ogółem będzie to kwota: 2 433 500,00 zł. Spotkanie w Ostrowieckim Browarze Kultury było ostatnim etapem konsultacji społecznych nt. projektu „Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi            i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.