Aktualności

XXXI Forum Ekonomiczne

Na 3 dni Karpacz stał się miejscem debat liderów polityki, gospodarki, samorządów oraz wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki. Wśród zaproszonych osób był Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Organizatorem XXXI Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

W tym roku, w ramach forum, 300 wydarzeń o bogatej treści merytorycznej poświęconych było tematowi „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Poruszano problem wojny na Ukrainie oraz debatowano nad zagrożeniami i rozwiązaniami czasu kryzysu, który wiąże się ze zwiększeniem cen produktów. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego podzielił się z uczestnikami rozwiązaniami wprowadzonymi oraz dopiero wdrażanymi w naszym mieście w sferze gospodarowania środkami publicznymi oraz w obszarze szeroko pojętej koncepcji „smart city”.  Wymiana doświadczeń oraz wprowadzanie nowych technologii procentuje. W ramach przypomnienia Ostrowiec Świętokrzyski zajął 6 miejsce w Polsce oraz 1 miejsce w województwie świętokrzyskim w kategorii gmin miejskich w renomowanym „Rankingu finansowym” prowadzonym przez organizatora forum.

Forum Ekonomiczne jest sztandarowym projektem Fundacji Instytut Studiów Wschodnich działającej przede wszystkim na rzecz integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Każdego roku Forum Ekonomiczne skupia w sobie premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz pozostałe, najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej Europy.