Aktualności

Konferencja prasowa na temat „Akademii Młodzieżowej Rady Miasta”

W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się konferencja prasowa na temat rozpoczęcia prac nad „Akademią Młodzieżowej Rady Miasta”, której uczestnicy utworzą plan powołania „Młodzieżowej Rady Miasta”.

O inicjatywie wypowiedział się Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Młodzież otrzymująca wsparcie i narzędzia do pracy społecznej czuje większą przynależność do miasta i utożsamia się z nim. Poprzez stworzenie Młodzieżowej Rady Miasta chcemy pokazać młodym ludziom, że ich głos ma sens i liczymy się z ich zdaniem, a ostatnie lata pokazały nam, że młodzież w naszym mieście chce się angażować w życie miejskie i być aktywna publicznie. Młodzieżowa Rada Miasta to silna reprezentacja młodych w Ostrowcu Świętokrzyskim i pomost łączący ich potrzeby z miejskim samorządem.

Radni Młodzieżowej Rady Miasta będą mogli opiniować miejskie projekty, uczestniczyć w projektach młodzieżowych oraz pozyskiwać dofinansowania w ramach Funduszy Norweskich.

Omawiany projekt składa się z etapów:

  1. Spotkania informacyjne w każdej publicznej i niepublicznej ostrowieckiej szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Dzięki temu każdy uczeń będzie miał szansę uczestniczenia w projekcie.
  2. Warsztaty obywatelskie odbywające się również w każdej szkole. W ich trakcie młodzież dowie się, dlaczego ich głos jest bardzo ważny i jakie kroki może podjąć, by był on słyszany na forum miasta. W ramach debat według zasady oxfordzkiej młodzi mieszkańcy zdobędą wiedzę
    i umiejętności, w jaki sposób rozwijać identyfikowanie problemów przestrzeni miejskiej w realne działania im przeciwdziałające, dające namacalne rezultaty. Warsztaty odbędą się w okresie wrzesień 2022 – marzec 2023.
  3. Cztery duże debaty oxfordzkie w roku 2023 z mieszanym udziałem młodzieży oraz dorosłych ostrowczan. Dyskusje inspirowane będą tematami wybieranymi bezpośrednio przez mieszkańców. W ich trakcie uczestnicy sprawdzić się będą mogli w roli mówcy bądź możliwe będzie przez nich zasilenie swoją osobą obecnej podczas debaty publiczności.
  4. Dwa spotkania z inspirującymi osobami pochodzącymi z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Nie jest to jedyny projekt skierowany ostatnimi czasy do młodszej części społeczności Ostrowca Świętokrzyskiego. Program tanich mieszkań na wynajem w Ostrowieckim Towarzystwie budownictwa Społecznego ma być kontynuowany w dotychczasowej bądź podobnej formule. W jego ramach najemca nie może być pozbawiony prawa do wynajmu, dopóki opłaca czynsz i nie sprawia problemów społecznych. Kolejny projekt –  Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych to pomoc dla młodych ludzi w podjęciu decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej i wsparcie w pierwszym okresie prowadzenia tej działalności. Również zapowiedziana rewitalizacja ostrowieckiego Rynku jest odpowiedzią na oczekiwania młodych osób wobec nowoczesnego, klimatycznego miejsca spotkań.

Uczestnikami konferencji byli również: Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Katarzyna Cukierska, Wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Maciej Kwiatkowski oraz reprezentanci młodzieży ostrowieckiej: Eliza Bugajska, Weronika Młynek oraz Dominika Chmielewska.

„Akademia Młodzieżowej Rady Miasta” jest realizowana w ramach programu “Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzystającego z dofinansowania o wartości 2 974 766 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta, oraz w sferze lokalnej administracji publicznej