Aktualności

Posiedzenie zespołu kryzysowego w sprawie stanu wód miejskich

Na podstawie oceny obecnej sytuacji związanej ze stanem zanieczyszczenia wód w Polsce, a w głównej mierze skażeniem rzeki Odry, Prezydent Jarosław Górczyński zwołał dzisiaj posiedzenie zespołu kryzysowego. W spotkaniu wzięli również udział: Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego Andrzej Jabłoński, Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Artur Łakomiec, Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Andrzej Kaniewski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Beata Duda oraz Kierownik Referatu Ekologii w Urzędzie Miasta Mariusz Kałuża.

Podjąłem decyzję, by odpowiednie jednostki oraz spółki miejskie dokonały analizy stanu zanieczyszczenia wód w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym celu zarządziłem przeprowadzenie kontroli publicznych ujęć wody, by sprawdzić jej jakość. To ważne, żeby nasi mieszkańcy mieli stały dostęp do czystej i zdrowej wody – powiedział na spotkaniu Prezydent Miasta.

W trakcie spotkania Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Artur Łakomiec poinformował, że nasze miasto od 2020 roku posiada akredytację na badanie wody z rzeki Kamiennej. Zapewnił również, że woda stale poddawana jest badaniom pod kątem wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do wody z oczyszczalni co najmniej raz na kwartał 20 metrów przed zrzutem oczyszczonych ścieków i 20 metrów po. Miejska spółka kontrolowana jest również przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie.

Oprócz kontroli fizykochemicznej przeprowadzona będzie również obserwacja wizualna funkcjonariuszy Straży Miejskiej mająca na celu oznaczenie skupisk zanieczyszczeń na powierzchni wód miasta.