Aktualności

Lato pod znakiem inwestycji drogowych

Letnia pogoda, która towarzyszy nam od dłuższego czasu, stała się dobrą okazją do przeprowadzenia inwestycji drogowych w naszym mieście. Na ul. Czerwonego Krzyża oraz na ul. Stalowej prace są mocno zaawansowane.

Na ul. Stalowej praca prowadzona jest w ramach zadania ‘Remont nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej – ulicy Stalowej bocznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku o długości 190,0 m.”

Zakres prac obejmuje m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni, rozebranie podbudowy i poboczy tłuczniowych, uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, odtworzenie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie rozkładarkami mas warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej szerokości 3 metrów, odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szerokości po 0,3 m.

Umowa z wykonawcą została zawarta 7 lipca 2022 roku. Termin realizacji zadania określony został do dnia 5 września 2022 roku. Wartość zadania wynosi prawie 159 tysięcy zł. Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kolejna inwestycja, na ul. Czerwonego Krzyża, dotyczy odcinka objętego całościowym zadaniem remontu kilku dróg gminnych: ul. Czerwonego Krzyża, ul. Szerokiej oraz odcinka ul. Rynek i remontu chodnika przy ul. Rynek na górnej połaci Rynku.

Remont odcinka ul. Czerwonego Krzyża o długości około 0,123 km i szerokości jezdni 5 m zakłada m.in.: remont nawierzchni jezdni, odtworzenie chodników o szerokości 1,5-2 m z wymianą nawierzchni na kamienną, remont zjazdów do posesji z płyt kamiennych, regulację pionową studzienek infrastruktury technicznej, remont oświetlenia polegający na wymianie słupów z fundamentami oraz zastosowanie opraw oświetleniowych typu LED.

W ramach zadania zakończono już prace remontowe na ul. Szerokiej. Podobnie jest na ul. Rynek w odcinku od ul. Iłżeckiej do ul. Starokunowskiej gdzie m.in. wyremontowano nawierzchnię jezdni, odtworzono chodnik po lewej stronie o szerokości 4,5 m z wymianą nawierzchni na kamienną, wyremontowano miejsca postojowe z płyt granitowych, wyremontowano kanalizację deszczową na odcinku 48 mb oraz wymieniono oświetlenie na wykorzystujące technologię LED.

Za całe zadanie odpowiada konsorcjum firm. Liderem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Partnerem natomiast jest firma „DROMAR” R. L. Bożek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Umowa ma wartość prawie 2 mln 400 tys. zł. Projekt dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 mln 400 tys. zł.