Aktualności

Kolejne „Złote Tarcze” dla najlepszych.

W ubiegłą środę odbyła się druga tura rozdania „Złotych Tarcz” – corocznej nagrody dla najlepszych uczniów klas IV-VIII miejskich szkół podstawowych. Z rąk Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego nagrodę odebrało czterech laureatów: uczeń Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 Jan Markiewicz, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Jan Kaleta, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego Julia Szymańska oraz uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich Dawid Frańczak.

To spotkanie jest ukoronowaniem ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli oraz rodzin, które wspierają swoje pociechy w rozwijaniu swoich pasji. To dla mnie przyjemność każdego roku widzieć w oczach kolejnych laureatów zapał i determinację w samodoskonaleniu się  – powiedział Prezydent Miasta.

W ramach przypomnienia, odznaka „Złotych Tarcz” przyznawana jest na koniec roku szkolnego uczniom, którzy spełnili największą liczbę następujących kryteriów: uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymali wzorową ocenę zachowania, na świadectwie szkolnym dostali oceny co najmniej dobre, uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, zostali wyróżnieni za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim, angażowali się w życie społeczności szkolnej, zostali przynajmniej raz odznaczeni „Srebrną Tarczą”, rozwijali swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.

Warto zaznaczyć, że od ponad 10 lat w budżecie miasta Ostrowiec Świętokrzyski przeznacza się środki na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i osiągnięciach sportowych. Początkowo wysokość jednego stypendium tak za naukę, jak i wyniki sportowe wynosiła 100 zł. Od 2016 roku, decyzją Prezydenta Miasta, stypendia zostały zwiększone o 100 % i wynoszą obecnie 200 zł. Liczba przyznanych stypendiów w poprzednim roku szkolnym 2020/2021 (za 2 semestry) w publicznych szkołach podstawowych wynosiła 1109 (łącznie wartych 221 800 złotych).