Aktualności

Światowe Forum Miejskie w Katowicach

22,5 tysiąca osób ze 174 krajów świata zarejestrowało się na 11. Światowe Forum Miejskie. Wydarzenie rozpoczęło się w niedzielę, 26 czerwca 2022 r., a w poniedziałek odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia Forum.

Prezydent miasta Jarosław Górczyński wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, w czasie którego dyskutowano na temat Krajowej Polityki Miejskiej 2030. KPM diagnozuje najważniejsze wyzwania rozwojowe miast i ich obszarów funkcjonalnych. Jest efektem wielomiesięcznych prac, które Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadziło przy współudziale przedstawicieli administracji centralnej i samorządów, a także we współpracy
z przedstawicielami nauki oraz organizacjami społecznymi.

W środę 29 czerwca 2022 r. prezydent miasta wziął udział w panelu dyskusyjnym „Zielona przyszłość miast przemysłowych”. Była to świetna okazja do zaprezentowania naszego miasta, które buduje swój rozwój, z jednej strony wykorzystując potencjał i tradycje przemysłu hutniczego, z drugiej tworząc nowoczesne programy i zintegrowane strategie ochrony i modernizacji środowiska naturalnego, np. poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii.

Zainaugurowane przez ONZ w 1976 roku w Vancouver światowe spotkania na temat osiedli ludzkich
i urbanizacji stopniowo przekształciły się w pełnoprawny program, znany pod nazwą UN-Habitat.
W jego ramach światowi interesariusze problematyki miejskiej spotykają się co dwa lata na WUF – Światowym Forum Miejskim, począwszy od WUF1 w Nairobi (2002). W międzyczasie

Czas spędzony w Katowicach w trakcie WUF11 był świetną okazją do odbycia szeregu spotkań i rozmów z wieloma prezydentami i burmistrzami innych miast, o których efektach będziemy Państwa informować w przyszłości.