Aktualności

Podsumowanie roku 2021

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zaprezentowano Radnym „Raport o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Przedstawione przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego dane ukazują wiedzę podsumowującą pracę samorządu w roku 2021.

Mimo niekorzystnych wydarzeń zewnętrznych związanych z postępującą drożyzną Ostrowiec Świętokrzyski zakończył 2021 rok z zerowym długiem. Osiągnięto ten stan przy zadłużeniu sięgającym 10 lat temu 73,6 miliona złotych. Tym samym Ostrowiec Świętokrzyski jako jedyne miasto w regionie świętokrzyskim nie posiada zadłużenia.

– Jedynie dzięki sprawnej współpracy pracowników w Urzędzie Miasta, gminnych spółek oraz instytucji samorządowych udało nam się przejść suchą stopą przez wzburzony ocean problemów roku 2021 – powiedział Prezydent Miasta

Jeden z rozdziałów raportu opisuje, że w ubiegłym roku Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się w elitarnym gronie miast objętych programem Rozwój Lokalny. I etap programu zakończył się wyborem 54 miast spośród 255 wskazanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nasze miasto zajęło wtedy wysokie 5 miejsce. W II etapie, gdzie wybrano kompletne propozycje, Ostrowiec Świętokrzyski zajął 4 miejsce wśród 29 miast. Dzięki temu, z Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ostrowiec Świętokrzyski otrzymał 3,5 miliona Euro na realizację zadań przewidzianych w projekcie „Ostrowiec Świętokrzyski – miasto OdNowa”.  Pozyskane pieniądze sfinansują prace związane z rozwojem przedsiębiorczości i kompetencji miękkich wśród dzieci i młodzieży, partycypacją społeczną i dotyczące nowych form zaangażowania mieszkańców w życie miasta, działań ekologicznych, a także dostosowania przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych.

Prezydent Miasta wspomniał również o ważnej inwestycji związanej z utworzeniem i udostępnieniem terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w obrębie ul. Jana Samsonowicza. Wiąże się ona z budową dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Raport zawierał również informacje dotyczące pozostałych inwestycji, m.in. łącznika ulic Leona Chrzanowskiego oraz Furmańskiej, Centrum Tradycji Hutnictwa, remontów ulic: Okólnej, J. Głogowskiego, Siennieńskiej, A. Wardyńskiego, Piwnej oraz budowy nowej bazy operatora transportu publicznego. Raport obejmował również wiele innych danych o działalności miejskich spółek, jednostek i zakładów budżetowych.