Aktualności

Prawie 26 milionów złotych dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Prawie 26 milionów złotych otrzymało miasto Ostrowiec Świętokrzyski w ramach drugiej edycji rządowego programu Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie obejmie wszystkie inwestycje zgłoszone przez samorząd.

– Pozyskane fundusze sprawią, że planowane inwestycje nie będą musiały być rozłożone w dłuższej perspektywie czasu. W tej edycji programu rządowego otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze na każdy złożony wniosek.  Dodam również, że nasze miasto jest w pełni zdolne do pokrycia własnego wkładu finansowego w planowane działania – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Dofinansowanie objęło m.in.:

– Budowę infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej na terenie osiedla Pułanki i Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (w tym. zadaszenie amfiteatru i tor rowerowy)

– Organizację systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Jana Samsonowicza

– Budowę i remont dróg gminnych tj. drogi bocznej od ulicy Jana Kilińskiego oraz ulicy Henryka Sienkiewicza —

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta do sytuacji odniósł się Poseł RP Andrzej Kryj.

Tak jak Pan Prezydent Miasta wiele razy wspominał, nad dobrem Ostrowca Świętokrzyskiego powinniśmy pracować ponad podziałami politycznymi. Dzięki wspólnej pracy udało się osiągnąć zamierzone cele.

Symboliczne czeki dotyczące dofinansowania przywiozła z Urzędu Wojewódzkiego Zastępczyni Naczelnika Wydziału Rozwoju i Planowania Jolanta Pora.