Aktualności

Wysoki awans miasta w renomowanym rankingu

Ostrowiec Świętokrzyski po raz kolejny doczekał się awansu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, który pokazano na VII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajowie. W najnowszej kwalifikacji nasze miasto wybiło się z 26 pozycji na 6 miejsce. Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się także na 1 miejscu w kategorii gmin miejskich w województwie świętokrzyskim.

Czynnikami decydującymi o pozycji danej miejscowości były m.in.: relacja zobowiązań do dochodów, udział dochodów własnych, udział wydatków inwestycyjnych w budżecie oraz obciążenie wydatków kosztami wynagrodzeń.

– Tak wysoki awans jest wynikiem wielu lat konsekwentnej polityki oraz działań, ponieważ w rankingu za 2019 rok zajmowaliśmy 37. miejsce, za 2020 uplasowaliśmy się na 26. pozycji, obecnie jest to już 6. miejsce. Za wysoką pozycją miasta stoi analiza fachowców, ekonomistów oraz wysokiej rangi specjalistów, w której wzięto pod uwagę siedem wskaźników – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.