Aktualności

Zaawansowane rozmowy na temat punktów wynajmu hulajnóg elektrycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Możliwości wynajmu hulajnóg elektrycznych w naszym mieście są przedmiotem rozmów z zewnętrzną firmą.

– Trwają mocno zaawansowane rozmowy na temat wprowadzenia do naszego miasta dużego operatora usług dotyczących hulajnóg elektrycznych. Dostęp do wynajmu tych urządzeń byłby możliwy w 30-40 punktach rozmieszczonych w mieście. Została już rozrysowana propozycja lokalizacji takich stacji. Zainteresowana firma pozytywnie oceniła dużą ilość ścieżek rowerowych oraz dobrą jakość chodników w Ostrowcu Świętokrzyskim – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński

Należy pamiętać, że w warunkach, gdy przepisy ruchu drogowego dopuszczają kierujących hulajnogami elektrycznymi do jazdy po chodnikach,  obowiązuje prędkość w przybliżeniu równa prędkości pieszego.

– Kierujących obowiązywać będą ograniczenia prędkości oraz przepisy ruchu drogowego, a osoby łamiące prawo na hulajnogach elektrycznych muszą liczyć się z mandatem, dlatego korzystanie z tych środków lokomocji musi być umiejętne – dodał Prezydent Miasta.