Aktualności

60. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

W ubiegły piątek miała miejsce 60. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Z powodu przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19, sesja odbyła się w trybie zdalnym.

Na posiedzeniu m.in. podjęto jednogłośnie uchwałę dotyczącą przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2022 rok”. Plan określa główne kierunki działania Rady Miasta w 2022 roku.

W bieżącym roku, planowanymi tematami przyszłych obrad będą:

– Polityka gminy w zakresie kreowania i promocji odnawialnych źródeł energii – edukacja mieszkańców.

– Raport o stanie gminy. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2021 rok. Absolutorium dla Prezydenta Miasta.

– Polityka i strategia promocji gospodarczej miasta oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

– Aktualna sytuacja i zamierzenia na najbliższe lata instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury, Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Tradycji Hutnictwa oraz projekt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 rok.

Wśród podjętych projektów uchwał, jednogłośnie przyjęto m.in. uchwałę dotyczącą dopuszczenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta. Nadrzędnym celem uchwały jest zapewnienie opieki zwierzętom pozostającym bez właściciela na terenie naszego miasta oraz poprawa bezpieczeństwa ostrowczan w odniesieniu do zagrożeń powodowanych przez bezpańskie zwierzęta.

Jednogłośnie przyjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług, poprawy bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość.