Aktualności

Udane spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Samorząd gminny Ostrowca Świętokrzyskiego ceniąc sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi już tradycyjnie zorganizował spotkanie z przedstawicielami NGO, aby podsumować kończący się rok i zaprezentować priorytety na rok 2022.

– Dla mnie bardzo ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi- przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Spowodowane jest to tym, że pieniądze wydatkowane na współpracę ze: stowarzyszeniami, fundacjami, grupami nieformalnymi są bardzo rozsądnie wydane i z korzyścią dla mieszkańców. W tych organizacjach są osoby, które wiele rzeczy wykonuje bezinteresownie czując potrzebę działania. Jeśli taka postawa jest wsparta środkami z samorządu przynosi wymierne efekty.

Prezydent przyznał, że jego zdaniem bardzo ważne są środki zaangażowane w profilaktykę prozdrowotną.

– W naszym banku danych mamy ponad osiemdziesiąt organizacji, ale muszę przyznać, że ich aktywność jest rożna- mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. W tym roku na zadania dla stowarzyszeń przeznaczyliśmy około 2,7 mln złotych i wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku kwota będzie podobna.

Prezydent Jarosław Górczyński podkreślił również wyjątkową rolę sektora pozarządowego w życiu mieszkańców miasta.

– Szczególną opieką i wsparciem ze strony miasta mogą się cieszyć ostrowieckie kluby i sekcje sportowe. Mamy w mieście bardzo dużo kibiców sportowych, którzy lekturę Gazety Ostrowieckiej rozpoczynają od ostatnich stron, gdyż tam są wyniki sportowe. Równie dużo osób sama chce uprawiać sport dla zdrowia i dreszczyku emocji. Miło mi, że dzięki odpowiedniej współpracy możemy wspierać tak różnorodne dyscypliny sportowe jakie na dobre zadomowiły się w naszym mieście.