Aktualności

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży – rozdysponowano 130 tysięcy złotych

Blisko 700 uczniów z publicznych szkól podstawowych otrzymało w tym tygodniu stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce lub sporcie osiągnięte w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są ostrowieckim uczniom od wielu lat. Od kilku lat jest to kwota 200 złotych za semestr. Za  drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021, gmina Ostrowiec przeznaczyła na ten cel ponad 132 tysiące złotych, bowiem uprawnionych do otrzymania wyróżnienia było łącznie 663 uczniów (643 uczniów ze średnią 5,2 i wyżej oraz 20 stypendiów za wyniki w sporcie)

W Publicznej Szkole Podstawowej numer 10 w dzielnicy Gutwin, stypendia wręczyli uczniom prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński i dyrektor placówki Anna Stojek. W tym tygodniu stypendia otrzymali najlepsi uczniowie z pozostałych szkół.

Przypomnijmy, że stypendia za wyniki w nauce są jednym z elementów z kompleksowego systemu wsparcia dla ostrowieckiej oświaty. Mowa tu o finansowaniu dodatkowych zajęć z angielskiego, certyfikatów językowych oraz godzin z matematyki i plastyki, piątkowo – sobotnich zajęć pozalekcyjnych, a ponadto dodatków specjalnych dla nauczycieli prowadzących laureatów w konkursach tematycznych i szeroko zakrojonego programu modernizacji placówek oświatowych.