Aktualności

Ostrowiec Świętokrzyski  liderem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy

Porozumienie stanowi kontynuację o współpracy 17 gmin, które podjęły decyzję o przystąpieniu do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

Przypomnijmy, że wzajemna współpraca została oficjalnie zapoczątkowana zawarciem Porozumienia międzygminnego w dniu 24 maja 2021 r. Podpisane wtedy porozumienie pozwoliło na rozpoczęcie prac dwoma strategicznymi dokumentami, czyli Planem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

Natomiast dzisiejsze porozumienie niejako ,,instytucjonalizuje” działania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Określa zasady współpracy z instytucjami w ramach Obszaru i powołujemy Komitet Sterujący, Zespół Obsługi ZIT MOF MP, Koordynatorów Wiodących w czterech miastach rdzeniowych oraz Koordynatorów w 13 pozostałych gminach MOF MP.

– Dziękuję Państwu za powierzenie naszemu miastu roli lidera we wspólnych zmaganiach o pozyskiwanie środków na rozwój naszej, tak ważnej, a w ostatnim czasie mocno zaniedbywanej i pomijanej części województwa świętokrzyskiego – mówi prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Powierzenie roli Lidera naszemu miastu to dla nas duże wyróżnienie oraz duża odpowiedzialność. Jako prezydent miasta i lider w naszym MOF-ie z dumą mogę stwierdzić, że dysponuję doskonałą kadrą i wyjątkowym zespołem ludzi, którzy będą stać na straży powierzonych zadań i obowiązków. Liczę oczywiście na bardzo dobrą współpracę z kadrami z pozostałych ośrodków.