Aktualności

Profesjonalizm, szybkie tempo prac oraz dobra współpraca. Łącznik ulic Furmańskiej i L. Chrzanowskiego zasili krwiobieg miasta

Budowa łącznika pomiędzy ulicami Leona Chrzanowskiego i Furmańską to największa realizowana obecnie inwestycja drogowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jej wartość, zgodnie ze stosownie podpisanymi umowa opiewa na blisko 17 mln złotych, co wynika z szerokiego zakresu prac, pracy w wyjątkowo trudnym terenie. Szybkie tempo prac oraz dobra współpraca władz miasta i wykonawcy, czyli firmy Budromost Starachowice sp. z o.o., sprawiły, że mimo drastycznej podwyżki cen na rynku budowlanym jej realizacja nie jest zagrożona. Wykonawca oraz władze miasta doszły do porozumienia i wykazały dobrą wolę.

– Chciałbym serdecznie podziękować Panu Ryszardowi Wojtanowi, prezesowi firmy „Budromost Starachowice sp. z o.o.” za elastyczność i dobrą wolę – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Firma wygrała przetarg na realizację tej inwestycji, kiedy ceny stali były zdecydowanie niższe i nikt się wówczas nie spodziewał tak galopujących cen w branży budowlanej. Jednak dzięki odpowiedniemu podejściu prace są nadal realizowane niezwykle sprawnie. Łącznik pomiędzy ulicami Chrzanowskiego i Furmańską utworzy alternatywę w przypadku awarii na ul. J. Kilińskiego. Pozwoli także udrożnić ruch wokół targowiska miejskiego, który jest ważnym punktem na gospodarczej i społecznej mapie Ostrowca Świętokrzyskiego. Chciałbym podkreślić podejście właścicielskie Pana prezesa. Gdyby tę budowę przerwać, ogłosić kolejny przetarg, przeprowadzić inwentaryzację i dopiero kończyć inwestycję, byłoby to bardzo trudne i kłopotliwe. Gdyby doszło do takiej sytuacji dokończenie budowy przedłużyłoby się co najmniej o rok. Dlatego jeszcze raz składam podziękowania dla Pana Prezesa za to, że udźwignął ciężar z jakim się spotkał podczas prac. Dzięki kompromisowi roboty zostały przyspieszone i już możemy się cieszyć pierwszą warstwą asfaltu. Dla przypomnienia powiem, że prace prowadzone są w terenie pradoliny rzeki Kamiennej przez co pracownicy podczas budowy natrafili na bardzo trudne warunki, a roboty były prowadzone metr poniżej lustra wody. Jednak obecnie widzimy robiący już wrażenie efekt prac.

Trudne warunki gruntowo-wodne zmusiły wykonawcę do zaangażowania dużej ilości ciężkiego sprzętu na budowie na etapie robót ziemnych. Zaowocowało to znaczącym przyspieszeniem wykonania wymiany gruntu i tym samym umożliwiło otwarcie frontu robót dla budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz licznych przebudów kolidujących z projektowaną drogą na całym odcinku budowanej drogi. Działania te w efekcie umożliwiają obecnie prowadzenie docelowych prac drogowych związanych z wykonaniem górnych warstw konstrukcyjnych. Co więcej deklarowane przez wykonawcę zakończenie robót i ułożenie nawierzchni jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, w roku 2021, czyli przed okresem zimowym ma pozytywny wpływ na jakość robót i zapobiegnie nawodnieniu konstrukcji w okresie zimowym i niepotrzebnej erozji związanej z wiosennymi roztopami.

– Przełom cenowy w branży budowlanej na początku tego roku kazał nam rozważać rożne scenariusze – mówi prezes „Budromost Starachowie sp z.o.o Ryszard Wojtan.– Padało wiele pomysłów. Jednak wspólnie doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla naszej firmy, oraz społeczności Ostrowca Świętokrzyskiego będzie maksymalne przyspieszenie realizacji tej inwestycji i zakończenie jej przed zimą. Także dziękuję Panu prezydentowi za odpowiednie decyzje. Wspólnie wykorzystaliśmy pomysł, żeby szybko zrealizować prace, ale także, żeby mieć za co je kontynuować.

Inwestycja pod nazwą „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim”, realizowana jest w ramach zadania: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –  budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi” i współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.