Aktualności

Inwestycje w oświatę zawsze się opłacają – Ostrowiec Świętokrzyski wzorem dobrych praktyk

Ostrowiec Świętokrzyski coraz częściej stawiany jest za wzór i przykład dobrych praktyk w zakresie edukacji i oświaty. Wprowadzane rozwiązania oraz realizowana od blisko siedmiu lat polityka inwestycji w oświatę przynosi już wymierne korzyści, a także spotyka się z dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony ostrowczan, innych samorządów, mediów branżowych oraz naukowców i wykładowców akademickich.

W ostatnich dniach również mieliśmy kilka realnych dowodów takiego zainteresowania. W tym tygodniu prezydent miasta Jarosław Górczyński został zaproszony do podzielenia się swoją wizją edukacji w kontekście polityki miejskiej oraz krajowej, na temat wyzwań, szans i zagrożeń w edukacji pokolenia dorastającego w dobie rewolucji przemysłowej 4.0.

Wywiad z prezydentem, który będzie elementem szerszej publikacji, która ukaże się jesienią tego roku był dr Krzysztof Głuc – dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Panowie rozmawiali o niezbędnych zmianach dla poprawy jakości rozwoju kompetencji Polaków w kontekście wyzwań przyszłości, w tym gospodarczych i społecznych. Ważnym aspektem rozmowy były również kwestie zarządcze, w tym właściwy system motywacyjny.

Prezydent Jarosław Górczyński podkreślił, że we współczesnym systemie edukacji niezwykle ważne jest kształtowanie umiejętności i postaw, które pozwolą młodym ludziom wieść w przyszłości godne życie.

Prezydent, podobnie jak wielu polskich samorządowców zwrócił uwagę na zmniejszające się finansowanie edukacji z budżetu państwa i przenoszenie tej odpowiedzialności na lokalne wspólnoty. Podkreślił również wagę rozwoju sieci szkół zawodowych kształcących dobrze przygotowane do zawodu kadry, które są poszukiwane na lokalnych rynkach.