Aktualności

3.5 mln euro Funduszy Norweskich dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma 16 milionów złotych z tzw. Funduszy Norweskich. Taką wiadomość przekazał goszczący dzisiaj w naszym mieście Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.

– Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się w elicie programu Rozwój Lokalny. Wasze miasto zakwalifikowało się z ogromnej konkurencji 212 miast i jest na liście 29 miast, które otrzymają 16 milionów złotych- mówi Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.- Bardzo się cieszę z tego sukcesu. Serdecznie gratuluję Panu prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu oraz sztabowi ludzi, którzy pracowali nad tym programem. Gratuluje parlamentarzystom Ziemi Świętokrzyskiej. Fundusze mają przysłużyć się do rozwoju miast, co jest niezwykle ważne obecnie, w czasach pandemii. Chcemy, żeby inwestycje były realizowane kompleksowo. Na liście 29 miast znalazły się także Starzechowice, więc jest to sukces województwa świętokrzyskiego. Ten projekt nie angażuje środków samorządowych. Jest finansowany w stu procentach.

-Serdecznie dziękuję za miłe słowa, bo rzadko się zdarza w ostatnim czasie słyszeć z ust ministra, że Ostrowiec ma dobre projekty i zasługuje na wyróżnienie.- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Wnioskowaliśmy o 40 milionów złotych, ale cieszymy się także z 16 milionów złotych. Jest to kwota ważna, a każda pozyskana złotówka pracuje na rzez miasta i jego mieszkańców. W Ostrowcu dużo inwestujemy i jest to miasto bez długów, co obecnie jest niezwykle ważne. Ponad 3 tysiące mieszkańców wzięło udział w konsultacjach. Ponad 100 indywidualnych projektów zostało złożonych. Pozyskanie środków norweskich jest niezwykle trudne i wymaga dużo dokumentacji. Dziękuję sztabowi moich pracowników, którzy pracowali nad tymi projektami.

Przygotowywany przez Gminę projekt przewiduje strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej edukacji, ochrony środowiska oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekt będzie miał także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

W oparciu o wyniki diagnozy stanu aktualnego, przeprowadzonej analizy SWOT oraz na podstawie przeprowadzonej otwartej publicznej debaty z mieszkańcami opracowane zostały: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

W Planie Rozwoju Lokalnego sformułowano 3 cele główne:

Cel 1. Miasto, w którym chcę pracować – dotyczy podejmowania działań służących przyciąganiu nowych inwestycji. Zwiększanie liczby przedsiębiorstw wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy i przełoży się na stabilizację rynku pracy.

Cel 2. Miasto, w którym chcę żyć – istotnym aspektem planowania rozwoju jest zmiana postrzegania Ostrowca przez ludzi młodych, wykreowanie jego wizerunku jako miasta atrakcyjnego do zamieszkania, jak również poprawa jakości życia mieszkańców w różnym wieku.

Cel 3. Miasto, które chcę tworzyć – koncentruje się wokół współpracy różnych środowisk na rzecz Ostrowca, aktywizacji społecznej mieszkańców oraz zwiększenia ich zaangażowania w sprawy miasta.