Aktualności

Dyskutowali o modernizacji ciepłownictwa

Sytuacja ciepłownictwa systemowego w kontekście panujących cen uprawnień do emisji CO2 oraz obowiązków wynikających z przepisów unijnej oraz krajowej polityki klimatycznej i energetycznej była głównym tematem konferencji  „MODERNIZACJA CIEPŁOWNICTWA – wyzwania organizacyjne i finansowe dla samorządów terytorialnych”. Wydarzenie w trybie online odbyło się 19 maja 2021.

Jednym z prelegentów był prezydent miasta Ostrowca występujący w roli przedstawiciela Związku Miast Polskich i jednocześnie samorządu. Ponadto prelegentami byli Jacek Szymczak – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW,  Mariusz Samordak – Dyrektor Zarządzający Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz, Bank Ochrony Środowiska, Krzysztof Gigol – Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.

W swoim wystąpieniu prezydent Jarosław Górczyński wyraźnie podkreślił, że nieprawdopodobny wzrost cen uprawnień do emisji co2 będący wynikiem spekulacyjnej działalności instytucji finansowych jest nie do udźwignięcia dla spółek ciepłowniczych.

– Na przykładzie MEC Ostrowiec gdzie jeszcze rok temu za prawo do emisji co2 spółka płaciła ok. 2 mln zł tak w tym roku zapłaciła 15 mln. W kwietniu br. opublikowane zostało rozporządzenie, zmieniające zasady kształtowania i kalkulacji taryf. Uwzględnia ono możliwość wnioskowania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze wyrównania nieoszacowanych w  taryfach kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Niestety wzrost cen ciepła nie jest antidotum na spekulacyjne ceny uprawnień do emisji Co2, ponieważ należy mieć na uwadze możliwości nabywcze mieszkańców miasta – mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński. – MEC Ostrowiec na przestrzeni wielu lat podłączył powyżej 1500 budynków jednorodzinnych do sieci cieplnej.  Przy tak dużym wzroście cen CO2 mieszkańcy przestaną korzystać z energii cieplnej w sposób racjonalny i będą ogrzewać tylko poszczególne pomieszczenia, powodując wiele problemów zarządcom obiektów. Również najsłabiej uposażeni mieszkańcy będą próbować palić „byle czym”, co będzie się wiązało z powracającym problem smogu, o którym już zapomnieliśmy na osiedlach, które zostały podłączone do sieci.

Prezydent Górczyński wskazał również, że dostosowanie ciepłowni do wymogów unijnych wymaga  czasu i dużych nakładów finansowych, a przedsiębiorstwa ciepłownicze zasilające w ciepło aglomeracje miejskie takie jak Ostrowiec korzystają z derogacji tylko do końca 2022 roku. Dostosowując instalacje do konkluzji BAT muszą ponosić równolegle koszty związane ze wzrostem CO2. Tak trudnych warunków bez pomocy finansowej Rządu pochodzącej ze sprzedaży CO2 nikt nie przetrwa.

Warty podkreślenia jest fakt, że spółka MEC ogrzewająca miasto Ostrowiec Świętokrzyski jest w trakcie prowadzenia inwestycji. Już jeden z 4 kotłów przeszedł gruntowną modernizację, przygotowana jest realizacja podobnego zakresu inwestycji na drugim kotle. W październiku 2021 kotłownia szczytowa zostanie uruchomiona w oparciu o paliwo gazowe. Chociaż zgodnie z opinią Komisji Europejskiej gaz jest traktowany jako paliwo przejściowe i  poza OZE nie proponuje się w Polsce – w dłuższej perspektywie – alternatywnego rozwiązania.