Aktualności

Konkurs „Pisanie jest sztuką” wejdzie do kalendarza miejskich imprez

Ponad 50 uczestników wzięło udział w konkursie „Pisanie jest sztuką” zorganizowanym pod patronatem prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Celem konkursu było propagowanie estetyki pisma.

Uczestnicy mieli za zadanie przepisać list miłosny Agnieszki Osieckiej do Marka Hłaski. Zwyciężyła Elżbieta Mazur, drugie miejsce zajęła Grażyna Uryś, a trzecie ex aequo Dominika Marzec – Wilczyńska oraz Bożena Piórkowska. Przyznano także sześć wyróżnień. Najlepsi zostali nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

– To wspaniała inicjatywa i już dzisiaj zapowiadam, że w przyszłym roku odbędzie druga edycja konkursu – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.– Obecnie długie listy zastąpiły SMS- y i maile, a sztuka pisania odchodzi niestety do lamusa. Osobiście bardzo lubię dostawać listy napisane odręcznie. Pismo odzwierciedla charakter autora.