Aktualności

Dobry sposób na pomaganie i recykling. Serca na nakrętki stanęły na terenie Ostrowca

Na wniosek mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, na terenie miasta stanęły dwa pojemniki w kształcie serc, które służą do zbiórki plastikowych nakrętek. Jedno z nich zostało ustawione obok Galerii Fotografii OBK, a drugie obok Przedszkola nr 19 i  PSP 5. Trzecie pojawi  się wkrótce w parku na osiedlu Spółdzielców. Idea serc – pojemników spodobała się już mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Czasem tak niewiele trzeba, aby zorganizować bardzo wymierną pomoc dla potrzebujących. W naszym mieście pojawiły się metalowe serca na plastikowe nakrętki. Od ponad tygodnia można do nich wrzucać plastikowe nakrętki, które są doskonałym materiałem na surowiec wtórny. Taka zbiórka, poza oczywistym celem charytatywnym, w doskonały sposób uświadamia ludziom, czym tak naprawdę jest recykling i jaki można dzięki niemu osiągnąć pożytek – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Zachęcam wszystkich do włączenia się w naszą zbiórkę, która w sposób realny pomaga potrzebującym dzieciom. Taka akcja ma podwójne znaczenie. Z jednej strony zachęca do dbania o innych poprzez zbieranie wartościowych nakrętek, a z drugiej strony uczula na kwestie ekologii i ochrony środowiska, a tym samym uczy  selektywnego gromadzenia odpadów.

To kolejna akcja ekologiczna realizowana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczególny nacisk kładziony jest na edukację ekologiczną, która jest najlepszym sposobem na zmiany negatywnych nawyków. W ramach edukacji ostrowiecki samorząd współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami, którym zależy na podnoszeniu świadomości ekologicznej w naszym mieście. W gronie współpracowników znajdują się m.in.: nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele organizacji ekologicznych.  Realizowane projekty nastawione są na stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez aktywną edukację ekologiczną. Głównym celem jest przybliżanie mieszkańcom idei ochrony przyrody zarówno w kontekście życia codziennego (zmniejszanie konsumpcji, zmniejszanie zużycia zasobów nieodnawialnych, humanitarne traktowanie zwierząt), jak i poszanowania przyrody wynikającego z zasad zrównoważonego rozwoju.