Aktualności

„Małe teksty” z dużą mocą zdobią ostrowieckie przystanki

Kilkudziesięciu ostrowczan w różnym wieku odpowiedziało na zaproszenie prezydenta miasta i wzięło udział w konkursie literackim organizowanym pod hasłem „Małe teksty – duża moc”.

Ten otwarty konkurs miał na celu wyłonienie niosących pozytywne emocje i pogodne myślenie w czasie pandemii, wypowiedzi – wierszy, krótkich form poetyckich, czy opowiadań. Nagrodą w tym ciekawym konkursie była publikacja najlepszych krótkich form literackich na przystankach naszego miasta. I tak się stało. Plakaty z aforyzmami, wierszami, czy krótkimi opowiadaniami zdobią jod pierwszego grudnia nowe przystanki na terenie całego miasta, a ich twórcy zostali poinformowani o lokalizacji swoich prac.

– Jako prezydent miasta gratuluję wszystkim uczestnikom entuzjazmu, zaangażowania, wyobraźni oraz kreatywności. Panująca pandemia COVID – 19 jest niezwykle trudnym doświadczeniem nie tylko ze społecznego, ale i gospodarczego punktu widzenia. Dotyka nas wszystkich, nasze rodziny, bliskich i znajomych, wpływając negatywnie na nasze codzienne życie oraz relacje społeczne.  Ważne jednak, by pamiętać, że dobrze przeżyty kryzys może być źródłem wielkiego postępu. Dlatego tak ważne wydaje się między innymi pozytywne myślenie, dbałość i trening ciała i ducha, w czym niewątpliwie pomagają dobre, pogodne słowa, a także afirmacje. Wierzę, że dzięki nim możemy stać się silniejsi i wspólnie łatwiej przejść przez ten trudny czas – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Cieszę się, że nasi mieszkańcy taki licznie odpowiedzieli na nasz apel. To bardzo pozytywne i budujące.