Aktualności

Kolejne rozwiązanie w ostrowieckim układzie komunikacyjnym

Ostrowiecka firma „DROMAR” odpowiada za budowę nowego rozwiązania komunikacyjnego w rejonie ulicy Bałtowskiej. Powstaje tam 90 – metrowy odcinek ulicy Dunalka – od pasa drogowego ul. Bałtowskiej w kierunku północnym, a także odcinek drogi łączący Dunalkę z ulicami Wysoką i Kopaniny.

– Całość tego zadania znacząco podniesie komfort mieszkańców tej dzielnicy, a zwłaszcza tych trzech ulic. Szczególnie, że planujemy w przyszłości dalszą budowę tej drogi w kierunku ulicy Siennieńskiej, tak by docelowo połączyć ją z ulicą Nowotrzeciaków. Chcemy by wszystkim odcinkom towarzyszyły komfortowe ścieżki rowerowe, co stanowi ukłon wobec mocnego środowiska rowerowego Ostrowca Świętokrzyskiego – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Działamy w różnych częściach miasta, tak by wszyscy mieszkańcy odczuwali w sposób realny zachodzące zmiany i nową jakość ostrowieckiej infrastruktury.

Zadanie obejmuje budowę dwóch odcinków drogi wraz z oświetleniem oraz budowę kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem  oczyszczonych za pomocą separatora wód opadowych z pasa drogowego do Cieku Denkowskiego. Prace mają zostać zakończone do 3 maja 2021 r.  Firma „DROMAR” R.L. BOŻEK s.c. wykona tę inwestycję za kwotę 676 295,35 zł brutto

Przypomnijmy, że jest to jedna z kilkunastu ulic, które powstają obecnie w Ostrowcu Świętokrzyskim przy dofinasowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.