Aktualności

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Owocna współpraca miasta z mieszkańcami.

W Ostrowcu Świętokrzyskim działa 91 organizacji pozarządowych. Aktywność ich jest rożna. W tym roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podpisała 39 umów na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji, zdrowia i pomocy społecznej na kwotę ponad 2 milionów złotych. Te 39 umów świadczy o rozwoju współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego na Krzemionkach.

– W organizacjach pozarządowych działają ludzie, którzy niejednokrotnie mają doskonałe pomysły i z tymi ludźmi warto współpracować oraz wsłuchiwać się w ich propozycje – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wspiera organizacje pozarządowe finansowo. Z roku na rok tych grantów jest coraz więcej i są wyższe. Tam, gdzie społeczeństwo jest aktywne miasta rozwijają się lepiej i jest to z korzyścią dla wszystkich. Wiele organizacji pozarządowych działających w naszym mieście pomaga innym ludziom. W przyszłym roku i kolejnych latach jesteśmy dobrze przygotowani na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

– Obecnie z powodu pandemii koronawirusa nastał trudny czas dla organizacji pozarządowych – mówi naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Jan Bernard Malinowski. – Nie wypowiedzieliśmy żadnej umowy. Pomagamy tym organizacjom w wielu kwestiach formalno- prawnych. Tam, gdzie możemy ułatwiamy realizację zadań. Prezydent Jarosław Górczyński szczególnie uczula nas na niesienie pomocy organizacjom pozarządowym.

Po spotkaniu w sali konferencyjnej odbył się rajd i zapłonęło ognisko integracyjne.