Aktualności

Ostrowiec Świętokrzyski na V Świętokrzyskim Forum Gospodarczym

Już wkrótce Ostrowiec Świętokrzyski zaprezentuje swój potencjał na V Świętokrzyskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w tym roku z powodu pandemii COVID – 19 online. Tymczasem Prezydent Miasta Jarosław Górczyński udzielił internetowego wywiadu, w którym przedstawił osiągnięcia ostatnich lat oraz plany na najbliższą przyszłość. Jedno z pytań dotyczyło sposobu zarządzania miastem. Cały wywiad zostanie wyemitowany podczas Forum.

Od dawna mówi Pan, że miastem trzeba zarządzać jak firmą? Jak to wygląda w praktyce na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego?

– By zarządzać miastem jak przedsiębiorstwem, trzeba działać tak samo jak firma. Oczywiście z racji zobowiązań i ciążącym na nas katalogu zadań publicznych nie zawsze możemy sobie pozwolić na działanie na zasadzie zysków i strat. Miasto atrakcyjne dla biznesu przede wszystkim oznacza miasto, które cechuje się przyjazną polityką podatkową. Taką politykę prowadzimy od 5 lat. Stawki podatków lokalnych, zwłaszcza podatku od nieruchomości i środków transportowych zostały zamrożone. Niewielkim wzrostom podlegają opłaty komunalne na terenie miasta. Miasto, podobnie jak przedsiębiorstwo musi działać w sposób aktywny i przewidujący. Musi zainwestować, aby potem zebrać z tego zyski – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Potwierdzeniem tych słów niech będzie aktywna rola Miasta na lokalnym rynku nieruchomości. Nabywamy działki, od syndyków, komorników. Przygotowujemy je i udostępniamy przedsiębiorcom. Jest to mozolnie kosztowane działanie, ale przynosi wymierne efekty dla gospodarki miasta. Przykłady: Ostrowiecki kompleks inwestycyjny przy ul. Przemysłowej. Duży postęp zrobiliśmy także w udostępnianiu miejskich nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, zarówno deweloperskie (Przywróciliśmy do życia tereny po dawnym GAMBO), jak i  jednorodzinne.  W ślad za nabywaniem terenów pod inwestycje, ich uzbrajaniem idą olbrzymie wysiłki miasta w budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Miasta. Aktywna rola Miasta dziedzinie nieruchomości i infrastruktury   wymaga oczywiście olbrzymich nakładów inwestycyjnych. Pragnę zauważyć, że dbamy o zdrowe finanse miasta, które są dla nas podstawą. Zredukowaliśmy zadłużenie Miasta do minimum. Optymalizujemy zatrudnienie w gminie, (urzędzie miasta, jednostkach organizacyjnych i spółkach) Stajemy się coraz bardziej konkurencyjni, czyli działamy podobnie jak biznes. Jedyną rzeczą, która nas ogranicza jest brak rządowych planów budowy dwujezdniowej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego włączającej nas do dróg ekspresowych.