Aktualności

 Wybrano pomysły na działania, teraz kolej na wybór Partnerów. Kolejny etap prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zaplanowanie działań rozwojowych było jednym z etapów opracowania Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Miasto zaprosiło do współudziału w nim wszystkich zainteresowanych przedstawicieli lokalnej społeczności. Teraz  przyszedł czas na zaproszenie Partnerów, którzy chcą współtworzyć z miastem nową ścieżkę rozwoju.

O postępie prac nad Planami Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski poinformował podczas dzisiejszego briefingu prasowego Prezydent miasta Jarosław Górczyński.

– Komisja złożona z pracowników właściwych wydziałów merytorycznych oraz specjalistów z instytucji zewnętrznych, która pracowała pod kierownictwem wiceprezydenta miasta Dominika Smolińskiego właśnie zakończyła  opracowywanie listy wybranych do dalszych prac pomysłów. Przypomnę, że nasz apel spotkał się z dużym odzewem mieszkańców, którzy zgłosili 105 wniosków. Dziękuję za to serdecznie – mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Teraz przystępujemy do kolejnego etapu, poszukujemy partnerów, którzy razem z nami będą realizować projekty partnerskie.

Wszyscy zainteresowani, o ile wpisują się w krąg podmiotów uprawnionych, mogą przystąpić do otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego, inicjowanego przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski pn. „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Partner rozumiany jako „podmiot prawa aktywnie uczestniczący we wdrażaniu projektu i skutecznie się do niego przyczyniający; przyświeca mu ten sam cel gospodarczy i społeczny co beneficjentowi, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie danego projektu” może zgłosić swoją kandydaturę oraz przedsięwzięcie lub działanie, które powinno:

1) wynikać z opracowanej diagnozy,

2) być zgodne z celami stanowiącymi nową ścieżkę rozwoju planowaną do realizacji w ramach PRL oraz, o ile to możliwe

3) wykorzystywać inicjatywy skierowane do dalszych prac, wynikające z przeprowadzonego otwartego naboru pomysłów wskazanych w załączniku do ogłoszenia o naborze.

Pełny regulamin naboru wraz załącznikami znajdziecie Państwo w poniższym linku:

Nabór na partnera – materiały do pobrania

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: opril@um.ostrowiec.pl lub telefoniczny pod numer 41 26 72 139 lub 41 26 72 130.