Aktualności

Ulica Ogrodowa połączyła kilka dzielnic

Trzy nowe odcinki dróg zostały uroczyście otwarte w minioną środę. Uroczysty odbiór ulicy Ogrodowej stał się jednocześnie symbolicznym zakończeniem dwóch innych inwestycji drogowych – na ulicy Miodowej oraz Przemysłowej, prowadzącej do terenów inwestycyjnych na ulicy Bałtowskiej.

– Już za chwilę będę miał przyjemność, w towarzystwie osób zaangażowanych w realizację i powstanie trzech istotnych dla naszego miasta inwestycji drogowych, dokonać symbolicznego otwarcia jednej z nich. Drogi to jedno z najważniejszych ogniw miejskiego krwioobiegu, a dzisiaj otwieramy trzy znaczące ogniwa tego systemu. Wykonane odcinki ulicy Ogrodowej w doskonały sposób połączą kilka ostrowieckich dzielnic – Rosochy, Stawki, a nawet Koszary, stając się alternatywną drogą, która pozwoli również rozładować ruch w tej części miasta.Budowa ulicy Przemysłowej, czyli otwarcie terenów inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej zmieniło w sposób diametralny obraz dzielnicy Koszary. To droga, która dopełniła dzieła utworzenia profesjonalnej oferty inwestycyjnej. Wierzę, że już wkrótce do działających już tam kilku firm dołączą nowe, które są zainteresowane lokalizacją swoich inwestycji w naszym mieście i współtworzeniem marki Ostrowca Świętokrzyskiego. Ostatnia z otwieranych dzisiaj dróg jest ważnym elementem ostrowieckiej siatki drogowej w północnej części miasta – mówił podczas otwarcia prezydent miasta Jarosław Górczyński. – To wszystko są realne zmiany zachodzące w naszym mieście. Śmiało inwestujemy oraz sięgamy po środki zewnętrzne. Mamy doskonałą, komfortową sytuację finansową, która pozwala nam na utrzymanie również w przyszłości wyznaczonego tempa. Realizowane obecnie z Funduszu Dróg Samorządowych drogi, których wartość łącznie z dofinasowaniem opiewa na ponad 35 mln złotych to nie jedyne inwestycje drogowe. Przypomnę tylko, że kolejne ogromne zadanie za kwotę kilkanaście mln złotych pozwoli na odciążenie ruchu w centralnej części miasta łącząc jego wschodnią i zachodnią część. Mam tutaj na myśli łącznik ulicy Furmańskiej i Chrzanowskiego. Tak zmienia się Ostrowiec Świętokrzyski by być coraz bardziej atrakcyjny zarówno dla naszych mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów.

Jedną z ciekawszych inwestycji było przedłużenie ulicy Ogrodowej i poprowadzenie jej w kierunku ulicy Samsonowicza. W ten sposób powstała ulica, którą można objechać osiedle Rosochy. Prace na ulicy Ogrodowej obejmowały dwa odcinki o łącznej długości prawie 1 kilometra. Rozbudowana została istniejąca ulica od skrzyżowania z ulicą Stawki Denkowskie w kierunku południowym do pętli autobusowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Drugi odcinek przebiega w kierunku ulic Tomaszów i Samsonowicza. Inwestycja kosztowała 4 miliony 605 tysięcy złotych. Została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 miliony 731 tysięcy złotych.

Budowa odcinka ulicy Miodowej opiewała na kwotę 3 432 935, 08 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1 466 216 zł, otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych aż 7 082 541,58 z dofinansowaniem 4 227 108 zł.

– Wszystkie te inwestycje zostały zakończone w terminie. Wykonane zostały w dobrym tempie i jakości – mówił prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, który zaapelował do kierowców, by rozsądnie naciskali na gaz na nowych odcinkach.- Pamiętajmy, że tu mieszkają ludzie, nie traktujmy tych ulic jak torów wyścigowych, bo chyba nikt nie chce, byśmy za chwilę na tych jezdniach stawiali progi zwalniające – stwierdził.