Aktualności

Zero kredytów i optymalizacja zatrudnienia- sposób na dobre finanse Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Sztuką jest inwestować tu i teraz, ale także nie obciążać na przyszłość kolejnych pokoleń ostrowczan. Dlatego nie zaciągamy nowych kredytów i optymalizujemy zatrudnienie. Zarządzanie miastem powinno przypominać zarządzanie firmą -Jarosław Górczyński, prezydent miasta.

 

 

Dobre finanse Gminy Ostrowiec Świętokrzyski to z jednej strony decyzje Prezydenta i Rady Miasta, ale również duży wysiłek pracowników administracji samorządowej, którzy w mniejszej obsadzie realizują swoje zadania. Warto wiedzieć, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat stan zatrudnienia ogółem w gminnych spółkach, zakładach budżetowych i jednostkach organizacyjnych zmniejszył się o 172 osoby (czyli 12,02%). Ogółem zatrudnienie na 31.12.2014 r. wynosiło 1430 osób, zaś na 28.11.2019 r. jedynie 1258 osób

– W Urzędzie Miasta mamy historycznie niskie zatrudnienie- akcentuje prezydent Jarosław Górczyński. Odkąd istnieje samorząd w Ostrowcu Świętokrzyskim nie było, tak niewielu urzędników, jak to ma miejsce dzisiaj. Mamy poniżej 183 pracowników w samym magistracie. Udało się to uzyskać na przestrzeni ostatnich lat w sposób dyplomatyczny, z jednej strony osoby odchodzą na emeryturę po latach przepracowanych w samorządzie, zaś z drugiej staramy się zatrudniać w to miejsce tylko gdy jest to ewidentnie niezbędne. Stosujemy za to wewnętrzne awanse i przesunięcia w wydziałach.

Podobny trend utrzymywany jest w jednostkach gminnych.

– Są specjaliści pomiędzy, których niektóre zadania można podzielić- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński.

Takie działania w oczywisty sposób generują oszczędności, które przeznaczane są na inne cele, min. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Inwestycje te, choć z dużym dofinansowaniem zewnętrznym, wciąż są dla gminy kosztowne, jednak jak podkreślają władze miasta, w perspektywie kilkunastu lat zwracają się na samych rachunkach za zimowe ogrzewanie.

Dobra kondycja ostrowieckiego samorządu jest odczuwalna poprzez brak zaciągania kredytów, a także spłatę tych zaciągniętych wcześniej przez poprzedników.

– Nie można żyć tu i teraz na kredyt, bo to jest bardzo krótkowzroczne- akcentuje prezydent Jarosław Górczyński. Musimy pamiętać o tym, aby nie obciążać kolejnych pokoleń dodatkowymi zobowiązaniami. Dziś mamy zadłużenie na poziomie 14 mln. złotych. I na początku tego roku będę chciał spłacić jak najwięcej, aby na odsetkach zaoszczędzić.

Prezentując uchwałę budżetową radnym prezydent Jarosław Górczyński zaakcentował.

– Nowy budżet nie przewiduje żadnych nowych kredytów, przewiduje natomiast spłatę o połowę już w tej chwili niewielkiego zadłużenia miasta- mówił. To wysiłek wielu ludzi pracujących w naszych jednostkach, zakładach budżetowych i spółkach. Zdaję sobie sprawę, że to trudne zadanie, w sytuacji w której czekają nas, lub już nas dotknęły liczne podwyżki min. cen energii. Jestem przekonany, że Państwo, podobnie jak ja tę pracę na rzecz miasta widzą i doceniają.

Dbamy o wszystkie grupy ostrowczan – dzieci i młodzież, osoby pracujące i seniorów. Inwestujemy w edukację, sport i kulturę, bezpieczeństwo oraz ekologię. Proponowany budżet kontynuuje te założenia. Świadectwem dobrze prowadzonej polityki finansowej jest rekordowo niskie zadłużenie, które mimo iż już obecnie jest jednym z najniższych w kraju, bo tylko 200 zł na jednego mieszkańca, w nadchodzącym roku planujemy jeszcze zmniejszyć, żeby już w roku 2021 spłacić je do końca.