Aktualności

Przedłużenie Rzeczek na finiszu

Do finału zbliża się budowa gminnej drogi będącej przedłużeniem ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do ul. Milewskiego wraz ze ścieżką rowerową na tym odcinku. Jest też szansa na szybkie domknięcie tego ciągu ulic, bowiem w przetargu na kolejny jej odcinek do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim zgłosiło się aż sześć firm.

Warto przypomnieć, że obecnie realizowane przedłużenie Rzeczek kosztowało 5,5 mln złotych i jest realizowane w oparciu nie tylko o środki własne Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ale z zadanie współfinansowane w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, a także „Budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego” w ramach programu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

W zakres inwestycji weszła budowa: przedłużenia ul. Rzeczki na dł. 987,00 mb, dróg dojazdowych i bocznych – o łącznej długości 656,00 mb,  ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości 2.0 m, chodników szerokości 1.5m, oddzielonych od jezdni zieleńcem szerokości 1.50m,  dwóch zatok autobusowych o szerokości 3.0 m, a także kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

– Cieszy mnie, że inwestycje tę realizuje lokalna firma, bo prace są przeprowadzane w bardzo dobrym tempie – przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Ta realizacja otwiera tereny zarówno pod budownictwo jednorodzinne, które jest w naszym mieście nadal bardzo popularne, ale również i pod przedsięwzięcia przemysłowe. Skróci się też tym traktem dojazd do centrum miasta.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku rozpocznie się „Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki – Etap II – od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”, która domknie ten ciąg ulic. W czwartek aż sześć firm przystąpiło do przetargu na tę realizację, którą wspierają środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

– Liczę, że już niebawem Ostrowiec Świętokrzyski stanie się olbrzymim placem budowy i wiele dróg zyska lub zmieni swe oblicze- akcentuje prezydent.