Aktualności

“Musi być w tym Ostrowcu dobrze, skoro można dożyć 100 lat”

10 lipca 2019r. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uczestniczył w obchodach setnej rocznicy urodzin Pani Władysławy Szymczyk, składając dostojnej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.

Pani Władysława urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim 6 lipca 1919 r. Wychowała czworo dzieci, doczekała się 7 wnucząt i 7 prawnuków. Obecnie mieszka z jedną z córek.

– Dzisiejszy jubileusz jest wyjątkowym świętem dla Pani i Pani najbliższych. Dane było Pani przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Z okazji tak pięknej rocznicy, życzę kolejnych lat w zdrowiu, dużo pomyślności, szczęścia i spokoju ducha, oraz nieustających pięknych chwil, spędzonych w kręgu bliskich osób – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Jak podkreśla Jubilatka, dorastała w gospodarskiej rodzinie, wraz z 5 siostrami i 2 braci. Wspomina, że rodzinne gospodarstwo znajdowało się w okolicach dzisiejszego budynku Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pani Władysława w rozmowie z Prezydentem Miasta podkreśliła, że całe swoje życie poświęciła wychowywaniu dzieci i pracy w domu. Uwielbiała czytać książki i jak sama przyznaje jest przekonana, że znajduje się w ścisłej czołówce osób, które najchętniej i najczęściej wypożyczały książki ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Chyba musi być w tym Ostrowcu całkiem dobrze, skoro można dożyć 100 lat” – przyznaje sama Jubilatka.

Niezwykła rocznica obchodzona była z licznie zgromadzoną rodziną, przedstawicielami Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy z ogromną przyjemnością odśpiewali Pani Władysławie wraz z rodziną wyjątkowe „dwieście lat”.