Aktualności

Parking zamiast błota i kałuż

Na osiedlu Rosochy zakończono kolejne zadanie, zrealizowane w ramach programu rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest to parking i droga w pobliżu bloków 42 i 43 na osiedlu Rosochy blisko ulicy Słonecznej.

– Możemy się pochwalić bardzo dobrą współpracą z panem prezydentem i z gminą Ostrowiec Świętokrzyski. Dziś oddajemy do użytku kolejny parking i drogę. Jestem przekonany, że mieszkańcy będą zadowoleni z tych inwestycji, bowiem to właśnie w odpowiedzi na ich potrzeby zostały zrealizowane – podkreślił Mirosław Kaczmarczyk, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” .

Prezydent Jarosław Górczyński oglądając prace zrealizowane na osiedlu Rosochy, pogratulował inwestycji oraz podkreślił bardzo owocną współpracę z prezesem Mirosławem Kaczmarczykiem.

– Chcę podziękować zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” oraz panu prezesowi za merytoryczną współpracę. Dla mnie są to bardzo ważne zadania, a bez znaczenia jest fakt czyj to jest teren – spółdzielni, miasta, powiatu czy województwa. Ważne natomiast jest to, aby był zadbany, wyremontowany i służył mieszkańcom. Cieszę się, że lokatorzy mają miejsca parkingowe, nie zostawiają swoich samochodów w trawie czy błocie, tak jak to miało miejsce do tej pory. Chcę też podziękować wykonawcy, bowiem prace zrealizowała ostrowiecka firma – przyznał prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

O zakresie wykonanych prac wspólnie z gminą Ostrowiec Świętokrzyski, poinformował wiceprezes SM „Krzemionki”.

– Zadanie polegało na wybudowaniu 59 miejsc postojowych, w tym cztery dla osób niepełnosprawnych. Wybudowaniu około 50 metrów odcinka nowej drogi, poszerzeniu istniejącej na długości około 70 metrów oraz wykonaniem remontu istniejącej drogi asfaltowej na długości około 140 metrów. Wybudowane zostało również odwodnienie oraz oświetlenie leadowe parkingu. Tu, gdzie obecnie jest droga i parking było błoto. Wykonawca firma Drogbud spisał się na medal.- powiedział Jerzy Kuźnia.

Budowa parkingu, nowego łącznika z ulicą Słoneczną, remont istniejących ciągów osiedlowych, oświetlenie oraz odwodnienie kosztowały łącznie 388 797 zł. Spółdzielnia na to zadanie otrzymała 283 000 złotych z projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. Realizowany w Ostrowcu projekt obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do października 2021 roku przez Gminę Ostrowiec, Spółdzielnię Mieszkaniową Krzemionki i Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Całkowity koszt projektu to ponad 34 mln zł.  11 mln zł to wkład własny Gminy Ostrowiec oraz dwóch spółdzielni.