Aktualności

Ostrowiec Świętokrzyski to miasto z potencjałem. Prezydent miasta przedstawił po raz pierwszy raport o stanie gminy

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego prezydent miasta Jarosław Górczyński przestawił Raport o Stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2018 rok. Przygotowany po raz pierwszy raport pokazuje zmiany i procesy zachodzące w naszym mieście, kierunki rozwoju, a także pierwsze sukcesy w budowie marki Ostrowca Świętokrzyskiego w oparciu o dewizę „Miasto Od Nowa”.

Dzięki licznym inwestycjom, pozyskanym środkom zewnętrznym, oraz realizowanym inwestycjom, a także stabilnej polityce finansowej Ostrowiec Świętokrzyski staje się ośrodkiem z potencjałem, co jest dostrzegane przez niezależne gremia opiniotwórcze, które uwzględniły nasze miasto w swoich badaniach rankingowych, inwestorów oraz osoby z innych miast, które decydują się tu zamieszkać.

– Taki raport pozawala spojrzeć wstecz, ale również dzięki niemu będzie można odnieść się w przyszłości do tego w jakiej kondycji było miasto w danym roku – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – To bardzo dobrze, że takie raporty powstają, tak by mieszkańcy mogli zapoznać się w jakiej kondycji są ich miasta. Wielu włodarzy przez lata zadłużało gminy, które obecnie znajdują się na krawędzi bankructwa. Są w Polsce gminy tak zadłużone, że ich długi będą spłacane przez kilka pokoleń. Obawiam się, że przez to zadłużenie niektóre gminy w Polsce zostaną zlikwidowane. Dzięki raportowi widać jak dobrze zarządzane są ostrowieckie spółki miejskie, jak pożytkowane są publiczne pieniądze. Nasze miasto inwestuje, a kondycja finansowa jest dobra. To pozwala starać się o kolejne środki unijne przy współfinansowaniu własnym. Dzięki temu w naszym mieście będą realizowane kolejne inwestycje. Naszym celem jest to, żeby mieszkańcy widzieli pozytywne zmiany.

Podczas prezentacji prezydent miasta zwrócił szczególną uwagę na takie zagadnienia jak: budowa dróg, rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej i przemysłowej, program rewitalizacji miasta, transport miejski, gospodarka komunalna, kondycja spółek miejskich, polityka społeczna, ochrona środowiska, oświata i wychowanie, sport, kultura, rekreacja oraz zarządzanie samorządowe, które zostały przedstawione w raporcie w trzynastu rozdziałach.