Aktualności

Ruch na terenach inwestycyjnych

Sporo dzieje się wokół kompleksu terenów inwestycyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przy ulicy Bałtowskiej. Jeden z inwestorów chwali się, że już rozpoczął budowę nowoczesnego zakładu, drugi podpisał akt notarialny i też będzie chciał, jak najszybciej rozpocząć przedsięwzięcie. Do tempa prac dostosowuje się Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, która ogłosiła właśnie przetargi na ponad 2 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Przedsiębiorcy w akcji

Elkom Trade SA lider dostawców logistycznych dla zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szeroko rozumianego magazynowania chwali się na swym facebookowym profilu kolejnymi etapami inwestycji na zakupionych od gminy terenach.

– W lutym rozpoczęliśmy budowę naszego nowego zakładu w Ostrowcu Świętokrzyskim- czytamy z pierwszym z wpisów o postępie prac. Inwestycja realizowana na działce powierzchni ok. 3,2 ha jest częścią długofalowej strategii rozwoju Grupy Elkom. Nowa przestrzeń wyposażona w nowoczesny park maszynowy, umożliwi nam poszerzenie oferty produktowej i wzrost potencjału produkcyjnego w celu skuteczniejszego konkurowania w nowych branżach. Na placu budowy pojawiły się pierwsze maszyny. Z dnia na dzień będzie ich coraz więcej, a my zachęcamy do śledzenia naszego profilu i obserwowania postępów w pracach budowlanych.

Obecnie Elkom informuje, że prace na budowie w Ostrowcu postępują, a kolejny etap to przygotowanie gruntu pod fundamenty.

Tymczasem, przed dwoma tygodniami w Urzędzie Miasta został podpisany akt notarialny na mocy, którego ostrowiecki samorząd sprzedał kolejną działkę w tej lokalizacji. W tym przypadku inwestor z branży tworzyw sztucznych nabył ponad 2 ha działkę. Wkrótce powinniśmy oficjalnie poznać plany co do tej lokalizacji.

Czas na uzbrojenie

Tymczasem Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła właśnie przetargi na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bałtowskiej. Obejmują one budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 910,40m (prawie 1 km ) z rur o średnicy Ø250, Ø200, Ø150, Ø100, Ø80 wykonanych z żeliwa sferoidalnego oraz nadziemnych hydrantów p.poż. Sieć wodociągowa uzbrajająca tereny inwestycyjnie zostanie włączona  od głównej magistrali wodociągowej DN600 przebiegającej obok kompleksu inwestycyjnego.

– Zgodnie z planami ogłaszamy przetargi na budowę sieci sanitarnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej. Uzbrojenie kompleksu w sieć elektryczną leżeć będzie w gestii Polskie Grupy Energetycznej, a sieć gazową projektuje i wybuduje Polska Spółka Gazownictwa – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Bliskość takiej sieci należy uznawać za atut. Oznacza to nieograniczony dostęp  do zasobów wody, co  może być zachęta dla lokalizacji inwestorów reprezentujących przemysł wodochłonny.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana w pasie drogowym dróg wewnętrznych terenów inwestycyjnych.

Z kolei budowa kanalizacji sanitarnej składa się z następujących przedsięwzięć: budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 743,90 m wykonanej z rur kamionkowych o średnicy DN200 oraz odejść kanalizacyjnych do granicy nieruchomości o długości 111,50 m wykonanych z kamionki o średnicy DN150 i budowy 24 studzienek rewizyjnych o średnicy DN1000 betonowych, budowy kanalizacji ciśnieniowej o długości 345,6 m wykonanej z PE o średnicy DN90 odcinka kanalizacji grawitacyjnej o długości  3,3m wykonanej z rur kamionkowych o średnicy DN200, a także powstania pompowni ścieków.