Aktualności

Prezydent Jarosław Górczyński w Zarządzie Związku Miast Polskich

 

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński wszedł ponownie do Zarządu Związku Miast Polskich. Prezydent naszego miasta został wybrany w skład 30 -osobowego Zarządu spośród ponad 300 kandydatów.

– Jest to to ogromne wyróżnienie przede wszystkim dla Ostrowca Świętokrzyskiego – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Dla mnie osobiście to duży zaszczyt. Związek Miast Polskich skutecznie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi, po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.

Ponowny wybór prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego do Zarządu Związku Miast Polskich świadczy o tym, że gospodarność oraz odpowiednie działania prowadzone przez Jarosława Górczyńskiego dla dobra miasta są doskonale postrzegane na arenie całego kraju.

Delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZMP 5 marca wybrali na drugą kadencję na prezesa ZMP, Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic (229 głosów na 232 oddane). Dokonano również wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na VIII kadencję.

Po przegłosowanej zmianie w statucie ZMP, w nowym, poszerzonym Zarządzie zasiądzie teraz 30 przedstawicieli miast członkowskich. Dla 20 reprezentantów miast będzie to kontynuacja pracy z poprzedniej kadencji, a nawet paru poprzednich. Na pierwszym spotkaniu Zarządu, które odbyło się zaraz po pierwszym dniu Zgromadzenia, wybrano spośród członków Zarządu dwóch wiceprezesów oraz sekretarza. Po wyborze prezes ZMP prosił, aby wszyscy wybrani traktowali swoje role bardzo poważnie.

– Chętnych do pracy w Zarządzie było sporo. Nie wszyscy mogli się do niego dostać. A to zobowiązuje tych, którzy zostali wybrani do tego, żeby te miejsca naprawdę dobrze wykorzystać – powiedział Zygmunt Frankiewicz. Jego zdaniem pomimo występujących wśród samorządowców podziałów ważniejsze jest to, co ich łączy. Zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji napięcia polityczne rzadko przenosiły się na pracę Zarządu i dobrze by było, aby taka postawa została utrzymana, a członkowie Zarządu skoncentrowali się na obronie samorządu. Zaapelował również do wszystkich nowo wybranych członków Związku o większe i aktywniejsze zaangażowanie się w prowadzone przez ZMP prace, np. wykorzystanie potencjału urzędników miejskich przy opiniowaniu projektów ustaw i rozporządzeń.