Aktualności

Święto Publicznych Służb Zatrudnienia

W tym roku  Publiczne Służby Zatrudnienia świętują jubileusz 100 – lecia istnienia w Polsce. Z tej okazji prezydent miasta Jarosław Górczyński spotkał się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na ręce dyrektor ostrowieckiego Urzędu Prac złożył okolicznościowy grawerton oraz bukiet kwiatów.

– Obecnie publiczne służby zatrudnienia mają ważny udział w procesie zwiększania szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, ale także wspierają pracodawców w rozwoju kadr i tworzeniu  miejsc pracy. Podejmowane działania winny zawsze wymagać równowagi i wyważenia. Poprzez swoją pracę wzmacniają Państwo w swoich klientach umiejętność prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy. Jednakże pośrednicząc w poszukiwaniu zatrudnienia zobligowani Jesteście Państwo do prowadzenia w sposób odpowiedzialny procesu aktywizacji zawodowej w oparciu o obserwację  potrzeb lokalnego rynku – mówił prezydent Górczyński.

Prezydent, gratulując pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim dotychczasowych osiągnięć, życzył kolejnych realizowanych z sukcesem inicjatyw.