Aktualności

Podziękowanie za sumienną pracę

Prezydent Jarosław Górczyński wspólnie z dyrekcją Targowiska Miejskiego podziękował za wieloletnią pracę Pani Krystynie Słowińskiej, która odchodząc na świadczenie emerytalne, po 21 latach, zakończyła swoją pracę zawodową.

Prezydent kierując słowa podziękowania za wieloletni wysiłek podejmowany dla dobra lokalnej społeczności, za pracę poświęconą zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz za okazywaną im pomoc i życzliwość, przekazał również serdecznie życzenia zdrowia na spokojne lata zawodowego odpoczynku, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy.