Aktualności

Rozsądny, proinwestycyjny budżet Ostrowca Świętokrzyskiego na 2019 rok

Podczas piątkowej sesji Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjęto budżet na rok 2019. 16 radnych było „za”, zaś pięciu wstrzymało się od głosu.

Zdaniem prezydenta Jarosława Górczyńskiego jest to wyważony, rozsądny budżet, który zapewni stabilizację, a jednocześnie nie generuje długów. Dochody zaplanowano na kwotę 260 milionów 955 tys. 964 zł. Wydatki mają wynieść 261 milionów 64 tys. 693 zł.

– Spadek bezrobocia, rosnąca ilość nowych podmiotów gospodarczych, rosnące dochody gminy, to przede wszystkim efekt nowego podejścia do funkcjonowania miasta jako żywego organizmu, który potrzebuje harmonijnego rozwoju w różnych dziedzinach i obszarach i w którym najważniejszym elementem są jego mieszkańcy- mówił prezydent Jarosław Górczyński. Dewiza, że miasto musi być dla ludzi to główny motor moich działań.

Zdaniem prezydenta jednym z priorytetów budżetu na 2019 r. jest dalsze nie podwyższanie podatków lokalnych oraz od środków transportu, co spotkało się dotychczas z dużym uznaniem środowiska przedsiębiorców.

Na zadania inwestycyjne w budżecie przeznaczone zostało łącznie  33,5 mln zł.

– Drogi to krwiobieg miasta, stąd tak duża intensyfikacja prac na miejskich ulicach – akcentuje prezydent. Do tej pory udało się wybudować 9 km nowych dróg, a 11 km zostało wyremontowanych. Budowa ulicy Rzeczki zakończyła drugi etap prac przy ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta. W przyszłym roku zrealizujemy kolejny etap od ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania z ulicą Jana Milewskiego. Trwają działania przy udrożnieniu komunikacji w centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, by skomunikować Targowisko Miejskie z największymi osiedlami. 17 mln zł z RPO Województwa Świętokrzyskiego sprawi, że nasi mieszkańcy już wkrótce zyskają komunikację miejską na miarę XXI wieku. Ekologiczny tabor i nowoczesna infrastruktura – przystanki, baza transportowa oraz ścieżki rowerowe to symbole zachodzących zmian. Najbardziej prestiżową inwestycją, której kibicują codziennie nasi mieszkańcy jest budowa Ostrowieckiego Browaru Kultury, który zostanie otwarty w pierwszej połowie 2019 r.

W nowym budżecie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski stawia duży nacisk na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

– Ciągle rozbudowywana infrastruktura techniczna, przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych oraz przyjazna polityka podatkowa gminy mają na celu tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, która jest siłą napędową rozwoju miasta- mówi prezydent Jarosław Gorczyński. Miarą panującego klimatu inwestycyjnego są kolejne reinwestycje pozyskanych inwestorów w już istniejące w Ostrowcu Świętokrzyskim fabryki firm, np. Climatic, Kram Polska, Subtille, Walcowni Ostrowieckich, Doorpol oraz Elkom Trade.

– Ujęte w projekcie budżetu dochody pokrywają w pełni wydatki i świadczą o zrównoważeniu  budżetu a powstała na skutek tych założeń nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów oraz zabezpieczenie wkładu własnego koniecznego do podjęcia nowych projektów i zadań – mówił Mariusz Łata, przewodniczący Klubu Radnych KWW Jarosława Górczyńskiego. Po raz kolejny projekt budżetu, jest wręcz wzorcowo przygotowany, a stabilny stan finansów naszego miasta, to dowód na odpowiedzialne zarządzanie nim. Wchodzimy w nową kadencję samorządu miejskiego, bez problemów finansowych i już niemalże bez jakichkolwiek kredytów. Jest to niewątpliwie zasługą prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, jak i wspierającej jego działania Rady Miasta kadencji 2014 -2018. Mam nadzieję, że kolejne lata naszej pracy będą tę tendencję podtrzymywać, pamiętając, że najważniejsze dla nas jako radnych jest dobro mieszkańców miasta.